წესები/პირობები

ზოგადი

  1. japmedia.ge-ზე განთავსებული პროდუქტების (მანგები, მანჰვები, მანჰუები) ნახვა არ საჭიროებს მომხმარებელთა/სტუმართა მიერ მონაცემების (სახელი, გვარი და ა.შ.) გაცემას.
  2. ნებისმიერი საიტზე განთვსებული პროდუქტი უფასო და თავისუფლად ხელმისაწვდომია.
    • მცირედ გამონაკლისს წარმოადგენს პაროლით დაცული პროდუქტები.
    • პაროლი შეიძლება დაედოს იმ ქართულ პროდუქტებს, რომელთა გავრცელება/გაყიდვა ავოტრთა ინტერესეშია.
    • პაროლის მისაღებად საჭიროა ჩვენს ფეისბუქ გვერდზე მოწერა.
  3. japmedia.ge არ თარგმნი ჰენტაის, იურის, იაოის, ე.წ. BL-სა (სიყვარული ბიჭებს შორის) და GL-ს (სიყვარული გოგოებს შორის).
  4. ე.წ. ეჩი კატეგორიის პროდუქტები არ წარმოადგენს პრობლემას და თავისუფლად შეიძლება დაიდოს.