წესები

მოხმარების წესები

 • ჩვენ მიერ ნათარგმნი პროდუქტის საიტიდან უნებართვოდ სხვა საიტზე/სივრცეში გადატანა აკრძალულია.
 • ნებისმიერი ჟანრის პროდუქტის კითხვა თავისუფალი და უფასოა. გამონაკლისს წარმოადგენს ე.წ “ჰენტაი”
 • ჰენტაის წასაკითხად:
  • დაგჭირდებათ პაროლი.
  • პაროლის მისაღებად საჭიროა დაუკავშირდეთ ადმინისტრაციას.
  • პაროლი ყიდვა/რაიმეთი შესყიდვა არ მოხდება.
  • პაროლის მისაღებად აუცილებლად უნდა იყოთ სრულწლოვანი.
   • სრულწლოვნობის დასადასტურებლად აუცილებლად უნდა მოგვმართოთ ნამდვილი facebook ანგარიშით.
   • გამონაკლის შემთხვევებში (მოიაზრება ყალბი სახელები) განხორციელდება დამატებითი მსვლელობები თქვენი სრულწლოვნობის იდენტიფიცირებისთვის.
    • შესაძლოა საჭირო გახდეს ინტერნეტ IP მისამართი (დამშვიდდით, ინტერნეტ IP ისედაც ფიქსირდება ყველა საიტზე, სადაც შედიხართ, უბრალოდ მოხდება დადასტურება, რომ ესა და ეს IP თქვენია)
  • მიღებული პაროლის სხვა პირებისთვის გაზირება აკრძალულია.
   • თუ კი დაფიქსირდება კონკრეტულ პროდუქტზე გაცემულ პაროლებთან მიმართებაში შეუთავსებელი ჭარბი ნახვები/კონკრეტულ პროდუქტზე დაფიქსირდება სხვადასხვა IP მისამართები, გარდა გაცემული IP მისამართისა, აღნიშნულ პროდუქტზე შეიცვლება პაროლი და კონკრეტული პირი ვეღარ მიირებს აღნიშნულზე ხელმეორედ პაროლს.
  • სხვადასხვა სირცეში აღნიშნული პროდუქტის სურათების გავრცელების შემთხვევაში (პირის მიერ, ვისაც აქვს პაროლი) japmedia.ge იხსნის ყველანაირ პასუხისმგებლობას.
   • პასუხისმგებლობის მოხსნის მიუხედავად, აღნიშნული ფაქტის დაფიქსირების შემთვევაში, შესაძლოა პაროლი შეიცვალოს, ან გამვრცელებელი პირის იდენტიფიცირების შემთხვევაში კონკრეტულ პირს შევუჩეროთ ლიცენზია.
 • ზოგიერთ “ეჩი” ჟანრზეც იგივე წესები ვრცელდება, რაც ჰენტაიზე, განსხვავება ისაა, რომ მსგავსზე პაროლის მისაღებად საჭიროა, რომ მინიმუმ იყოთ 16 წლის.